Om TLV

TimmerLogistikVäst AB

Årligen transporterar TimmerLogistikVäst omkring 1 250 000 m³ fub i västra Värmland, Dalsland och Bohuslän. Allt detta virke ska fördela sig på ett stort antal mottagare inom regionens sågverk och massa- och pappersbruk. Men för att detta ska ske fodras en effektiv och resursstark transportapparat som kan hantera hela kedjan från virkesavlägg i skogen fram till industrin.

”Vi måste ständig vara på hugget och utveckla, inte minst när det handlar om virkestransporter. Det ledde oss idet här fallet till TLV som har en driven ledning, bra åkare och en erfaren och starkt serviceinriktad personal. Vi vill ha en partner som fullt ut förstår vilka förutsättningar vi har att arbeta med.”

Comments are closed